SM poradna

Inovatívny vzdelávací projekt SM poradňa je určený všetkým pacientom so sklerózou multiplex, ich rodinným príslušníkom a verejnosti. Projekt bol pripravený s podporou farmaceutickej spoločnosti MERCK, spol. s r. o.