Aktuality

Krok s SM a Svetový deň SM

Ďalej

Stretnutie esemkárov - Košice, 13.2.2018

Košice, Univerzitná nemocnica L.Pasteura, 13.2.2018

Ďalej

Abilympiáda 2018

Stretnutie pacientov SZSM - Zemplínska Šírava

Ďalej

Poradňa sklerózy multiplex

Do poradne