Abilympiáda 2019

Stretnutie pacientov SZSM - Zemplínska Šírava


Slovenský zväz sclerosis multiplex Vás pozýva už na 15. ročník ABILYMPIÁDY SZSM 2019.

Konať sa bude na Zemplínskej Šírave v hoteli Chemes 7.- 10. 6. 2019.

 

Viac informácií nájdete na:

https://szsm.sk/dolezite/632-abilympiada-2019-pozvankaUverejnené: 01.04.2019

Späť

Poradňa sklerózy multiplex

Do poradne