Abilympiáda 2018

Stretnutie pacientov SZSM - Zemplínska Šírava


Slovenský zväz sclerosis multiplex Vás pozýva na 14. ročník ABILYMPIÁDY SZSM 2018.

Konať sa bude na Zemplínskej Šírave v hoteli Chemes 1.- 4- 6. 2018.

 

Viac informácií nájdete na:

https://szsm.sk/dolezite/620-abilympiada-2018-pozvankaUverejnené: 22.01.2018

Späť

Poradňa sklerózy multiplex

Do poradne