Životný štýl

Kognitívne poruchy pri sclerosis mulitplex

Poruchy kognitívnych funkcií pri sclerosis multiplex nie sú ojedinelé. Klinické prejavy v počiatočných štádiách kognitívnej poruchy je možné ľahko prehliadnuť. Pacienti so sclerosis multiplex obvykle sami neuvádzajú, že majú zhoršenú pamäť resp. ľahšie zabúdajú alebo im to pomalšie myslí...

Ďalej

Skleróza multiplex a depresia

Najnovšie štúdie ukazujú, že výskyt depresií v posledných rokoch celkovo pribúda, pričom sú častejšie postihované mladšie vekové skupiny. A ako je to u pacientov so sklerózou multiplex? Viac sa dočítate v článku.

Ďalej

Relaxácia a relaxačné techniky

Neustály stres je už prirodzenou súčasťou nášho života v zamestnaní či v rodine. Stres je príčinou zhoršených vzťahov, zdravia a kvality života. Vplyvom stresu a napätia sa prejavujú viac negatívne postoje, myslenie a emócie, často potláčané sa hromadia a ukladajú v tele a sú príčinami najskôr psychosomatických ťažkostí a neskôr aj závažných ochorení, tzv. civilizačných chorôb.

Ďalej

STRES - to je život

Ďalej

Sociálne dôsledky sklerózy multiplex III.

Časť III. - Zdravotná poisťovňa

Ďalej

Sociálne dôsledky sklerózy multiplex

Časť I. - Sociálna poisťovňa

Ďalej

Sociálne dôsledky sklerózy multiplex II.

Časť II. - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Ďalej

Cvičenie a sclerosis multiplex

Cvičiť či necvičiť...

Ďalej

Poradňa sklerózy multiplex

Do poradne