Relaxácia a relaxačné techniky

Neustály stres je už prirodzenou súčasťou nášho života v zamestnaní či v rodine. Stres je príčinou zhoršených vzťahov, zdravia a kvality života. Vplyvom stresu a napätia sa prejavujú viac negatívne postoje, myslenie a emócie, často potláčané sa hromadia a ukladajú v tele a sú príčinami najskôr psychosomatických ťažkostí a neskôr aj závažných ochorení, tzv. civilizačných chorôb.


„Ak chceme uvoľniť svoju myseľ,

musíme najprv uvoľniť svoje svaly.“

Edmund Jacobson

 

Neustály stres je už prirodzenou súčasťou nášho života v zamestnaní či v rodine. Stres je príčinou zhoršených vzťahov, zdravia a kvality života. Vplyvom stresu a napätia sa prejavujú viac negatívne postoje, myslenie a emócie, často potláčané sa hromadia a ukladajú v tele a sú príčinami najskôr psychosomatických ťažkostí a neskôr aj závažných ochorení, tzv. civilizačných chorôb.Zdá sa, akoby sme dôsledkom rýchleho a adrenalínového spôsobu života stratili schopnosť stíšiť sa, uvoľniť sa a hlavne vedieť si nájsť čas pre seba a svoj pokoj.Relaxácia je činnosť zameraná na dosiahnutie harmónie tela a ducha. Význam slova relaxácia pochádza zo stredoveku a „relaxer“ vo francúzštine vyjadruje „vypustiť väzňa“. Cieľom relaxácie je uvoľniť napätie a oslobodiť človekom spútané energie. Relaxáciou sa učíme porozumieť reči nášho tela a vedome uvoľniť napätie.Relaxovaný človek lepšie zvláda emócie, je tolerantnejší, ľahšie nachádza riešenia aj v konfliktných situáciách, je odolnejší voči stresu. Pravidelnou relaxáciou sa cítime pokojnejší, spokojnejší, pociťujeme viac radosti a pozitívnych podnetov.

Relaxačné techniky

- vychádzajú z poznatkov o vzájomnej súvislosti medzi psychickým napätím, funkčným stavom vegetatívnej nervovej sústavy a napätím kostrového svalstva,

- keďže tonus kostrového svalstva je možné meniť vôľou, je možné využiť vedomú relaxáciu k dosiahnutiu psychického uvoľnenia a k ovplyvneniu aj orgánových funkcií riadených vegetatívnou nervovou sústavou,

- relaxačné techniky sú založené na pravidelných cvičeniach, ktorými jednotlivec učí regulovať niektoré svoje vegetatívne funkcie a procesy. Táto autoregulácia má väčšinou charakter upokojujúci, niekedy uspávajúci alebo aktivizujúci. Je to metóda krátkych, pravidelných a postupných cvičení, zameraných na rozvoj schopnosti navodiť si pomocou sústredenosti stav príjemného hlbokého uvoľnenia a pokoja. Cieľom je všeobecné preladenie organizmu a navodzovanie rovnováhy a pokoja.

Nervové napätie, spôsobuje napätie vo svaloch – nevedome zatíname zuby, vraštíme čelo, napnú sa svaly na krku, šiji a chrbta, stiahne sa žalúdok a napätie sa môže tiež uložiť v rôznych orgánoch (hlavne v tých, ktoré máme z rôznych dôvodov oslabené).

Tak ako myšlienka alebo pocit môže spôsobiť nervózne napnutie svalu, tak aj uvoľnenie má tiež vplyv na pocity a prežívanie.

Reflexnou cestou znižujeme aktivitu sympatikového (aktivizujúceho) nervového systému: znižuje sa krvný tlak, činnosť srdca sa spomaľuje a stáva sa rovnomernejšou, imunitný systém sa dostáva do rovnováhy.Relaxačné techniky sú tiež vhodné pri zvládaní úzkosti a pri predchádzaní depresívnym stavom, ale rovnako je možné pomocou nich pozitívne ovplyvniť aj niektoré iné zdravotné problémy. V hlbokom relaxovanom stave sa dáva do pohybu samoliečiaci proces.

 

Relaxácia, uvedomenie a sústredenie

Sebauvedomenie znamená dobrú schopnosť vnímať svoje telo a duševné pocity.

Sústredenie je ďalším prvkom, ktorý je prítomný prakticky vo všetkých relaxačných technikách. Nejedná sa o nejaké kŕčovité sústredenie, ale o kľudné, uvoľnené sústredenie, akoby pasívnu pozornosť.

Sebauvedomenie a sústredenie sa v relaxáciách vyskytujú spoločne.

 

Príprava na relaxáciu

Najvhodnejšie miesto pre začiatok je tichá a pokojná miestnosť, mierne zatemnená. Mala by to byť miestnosť chránená pred vonkajším vplyvom. Rušivé vplyvy by mali byť eliminované, aby ste sa lepšie sústredili na seba. Miestnosť by mala byť iba mierne vykúrená, aby vám nebola zima, ani veľmi teplo. Obliecť by ste si mali pohodlný odev v ktorom sa cítite dobre, tak aby vás nič netlačilo a tým neodvádzalo vašu pozornosť od cvičenia. Požiadajte členov rodiny aby vás chvíľku nevyrušovali, vypnite telefón.

 

RELAXAČNÉ DÝCHANIE

Relaxačné dýchanie patrí medzi najrozšírenejšiu relaxačnú metódu. Dýchanie je jednou zo základných životných funkcií. Je veľmi dobre ovplyvniteľné vôľou a môže tak sekundárne ovplyvňovať ďalšie funkcie tela. Pri nácviku sa preferuje brušné (bránicové) dýchanie, pri ktorom sa kapacita pľúc rozširuje aj v dolnej časti trupu. Ide o pomalé a hlboké dýchanie, navodzujúce celkový pomalý kľudný a stabilný životný rytmus.

 

PROGRESÍVNA SVALOVÁ RELAXÁCIA

Táto relaxácia je založená na systematickom napínaní a uvoľňovaní kostrového svalstva, pomocou ktorého je možné odstrániť svalové napätie. Spolu s tým vznikajú príjemné telesné pocity, ktoré následne prispievajú aj k psychickému uvoľneniu. Táto metóda sa nazýva progresívna, lebo postupuje cez všetky svalové skupiny. Učí, ako uvoľňovať kostrové svalstvo a tým ovplyvňovať psychickú pohodu aj činnosť iných vnútorných mechanizmov. Základom je odstrániť pocit napätia vo svaloch a uvedomiť si rozdiel medzi stavom pred a po – teda predchádzajúcim napätím a elimináciou napätia. Učí jedinca uvedomiť si svalovú kontrakciu a potom dekontrakciu.

 

AUTOGÉNNY TRÉNING

Autogénny tréning je systematický nácvik zameraný na rozvoj schopnosti navodiť si pomocou sústredenia pozornosti na určité formulky stav príjemného hlbokého kľudu a uvoľnenia, ktorý má zotrvávajúci účinok na celý organizmus, na duševný aj telesný stav.Osvojením si autogénneho tréningu sa človek stáva odolnejší voči rôznym formám duševnej a telesnej záťaže, jeho rovnováha je stabilnejšia. Autogénny tréning je založený na sugescii, teda na fakte, že predstava na ktorú sme dobre sústredený, má tendenciu realizovať sa. Veľmi dobré výsledky s autogénnym tréningom sa dosahujú pri zvádaní úzkostných stavov, strachu, paniky, fóbiách, obavách, neodbytných myšlienkach a celkovom vnútornom napätí a nepokoji. Je tiež vhodný pri nadmernom a dlhodobom strese, zníženej schopnosti odpočívať, prílišnom preberaní zodpovednosti, stavov vyčerpania a pod..V skratke boli popísané základné a najčastejšie používané druhy relaxácie. Sú vypracované ďalšie metódy relaxácie, ktoré fungujú na rovnakom základe s podobnými účinkami. Ďalším skvelým spôsobom relaxácie je meditácia a tiež relaxácia v joge. Existuje tiež možnosť relaxácie za pomoci biologickej spätnej väzby, ktorá sa robí za pomoci počítačovej techniky. Už len si vybrať, čo z toho bude najlepšie vyhovovať vám.

 

 

SK/REB/0318/0006


Späť

Poradňa sklerózy multiplex

Do poradne