Komplexne o
skleróze multiplex

Komplexné informácie o príčinách vzniku ochorenia, diagnostike, prognóze a terapii sklerózy multiplex

Čo je skleróza multiplex

Skleróza multiplex

Skleróza multiplex (SM) je ochorenie, ktoré postihuje centrálny nervový systém (CNS): mozog, miechu a optické nervy. Poškodením sa vytvárajú lézie alebo "jazvy", ktoré je možné vidieť na zobrazení mozgu a miechy magnetickou rezonanciou. Proces tvorby lézií sa nazýva "skleróza". Takže skleróza multiplex vlastne znamená "množstvo jaziev".

Čo sa deje pri SM?

CNS sa skladá z nervových buniek, ktoré si navzájom vysielajú signály. Výbežky nervovej bunky (axóny) sú pokryté ochrannou vrstvou, ktorá sa volá myelín. Myelín funguje ako izolácia na elektrickom vedení. Myelín umožňuje preniesť signály medzi nervovými bunkami pri vysokých rýchlostiach. Pri SM pôsobenie choroby poškodzuje myelín. Tento proces sa nazýva "demyelinizácia".

Toto poškodenie vedie k poruche prenosu a vedenia nervového signálu. Príznaky, ktoré sa objavujú pri SM, sú dôsledkom tohto poškodenia s následnou poruchou komunikácie medzi nervovými bunkami. Pôsobením ochorenia môže taktiež dôjsť k priamemu poškodeniu nervových buniek, čo vedie k trvalým príznakom ochorenia a k trvalému zdravotnému postihnutiu.

Čo spôsobuje sklerózu multiplex?

Príčina vzniku SM nie je známa. Ide o autoimunitné ochorenie. Za normálnych okolností imunitný systém pomáha bojovať proti cudzorodým látkam, ako sú vírusy a baktérie. Pri autoimunitných ochoreniach niečo spustí imunitný systém tak, aby útočil na vlastný organizmus. Niektorí odborníci zastávajú názor, že SM môže byť vyvolaná infekciou - pravdepodobne vírusovou, ktorou sa mohli pacienti nakaziť aj v detstve. Infekcia pravdepodobne narúša rovnováhu v riadení imunitného systému a aktivuje procesy, ktoré vedú k poškodzovaniu vlastných buniek a tkanív. SM nie je nákazlivá.

Predpokladá sa, že tento spúšťač aktivuje určitý typ bielych krviniek, tzv. "T-bunky." Akonáhle je aktivovaný, T-bunka sa začne množiť. T-bunky prechádzajú cez krvno-mozgovú bariéru (KMB)* do mozgu a miechy. T-bunky potom začnú proces útokov a poškodzovania nervových buniek v CNS.

* Vysvetlivky: Krvno-mozgová bariéra (KMB), resp. hematoencefalická bariéra: bariéra medzi cievnym riečišťom a mozgom, ktorá zabraňuje niektorým látkam, aby sa dostali z krvného obehu do tkaniva mozgu.

Populácia so sklerózou multiplex

Späť na články

Poradňa sklerózy multiplex

Do poradne