Komplexne o
skleróze multiplex

Komplexné informácie o príčinách vzniku ochorenia, diagnostike, prognóze a terapii sklerózy multiplex

Symptómy sklerózy multiplex

Únava

Únava je jedným z najčastejších príznakov, vyskytuje sa u takmer 80% ľudí so SM. Únava sa môže prejavovať ako ospalosť alebo nedostatok fyzickej alebo duševnej energie. Aj keď je pri SM únava bežná, SM nemusí byť jediným dôvodom, prečo sa cítite unavení.

Ďalšie faktory, ktoré môžu spôsobovať únavu:

Ako si s únavou poradiť?

Existuje viacero možností na zmiernenie únavy, ktoré môžete prekonzultovať so svojím lekárom:

Odpočívajte

Odpočívajte kedykoľvek môžete. Odpočinok znamená nerobiť vôbec nič. Častým odpočívaním si zachováte energiu na iné, príjemné alebo dôležité činnosti. Plánujte si Vaše činnosti. Stanovte si priority. Zamerajte sa na činnosti, ktoré musia byť vykonané. Naučte sa neobviňovať sa za veci, ktoré môžu byť spojené s nedokončenými úlohami a nebojte sa spoľahnúť na rodinu a priateľov, aby vám pomohli. Myslite pozitívne.

Pracovná terapia

Pracovná terapia pomáha ľuďom udržať si zručnosti, ktoré potrebujú pre každodenný život doma alebo v práci. To môže pomôcť zjednodušiť úlohy v práci a doma.

Fyzioterapia

Fyzioterapia pomáha ľuďom zlepšiť pohyb a telesné funkcie. Fyzioterapeut vás naučí nielen správnemu držaniu tela, technike dýchania, energiu šetriacej chôdzi, ale predovšetkým vás naučí správne cvičiť a predchádzať možným komplikáciám.

Riadenie spánku

Riadenie spánku môže zahŕňať liečbu ďalších symptómov súvisiacich so SM, ktoré ovplyvňujú spánok (napr. stuhnutosť, močové problémy a.i.).

Psychologické zásahy

Psychologickými zásahmi sa rozumie zvládanie stresu, relaxačný tréning, členstvo v pacientskej organizácii, psychoterapia.

Liečba

Porozprávajte sa so svojím ošetrujúcim lekárom ohľadom špecifickej liečby, ktorá vám môže zmierniť únavu.

Stuhnutosť (spasticita)

Spasticita znamená zvýšené napätie svalových vlákien, čo vedie k pocitu svalovej stuhnutosti a vzniku kŕčov. Spasticita môže byť vo forme minimálneho svalového pnutia a nemusí byť nepríjemná. Spasticita však môže byť tak závažná, že sa pri nej tvoria bolestivé, nekontrolovateľné kŕče. Aj náhle pohyby alebo zmeny polohy môžu privodiť kŕče. Tak isto môže kŕče navodiť vyššia teplota, vysoká vlhkosť, infekcie alebo dokonca tesné oblečenie. Postihnuté môžu byť vaše boky, kolená, členky, ramená a lakte. Spasticita sa častejšie vyskytuje na dolných končatinách.

Neliečená spasticita môže viesť ku komplikáciám, akými sú kontraktúry (fixované držanie časti tela spôsobené skrátením svalu) a preležaniny. Tieto môžu taktiež vystupovať ako spúšťače ďalšej stuhnutosti.

Ako si poradiť so spasticitou?

Cvičenie a denný strečing sú spôsoby pomáhajúce zmierňovať spasticitu.

Príznaky spasticity sú u každého človeka rozdielne. Preto by sa malo k spasticite pristupovať individuálne. Zmiernenie spasticity Vám dá väčšiu voľnosť pohybu a svalovú silu. Váš lekár vám môže odporučiť spôsoby, ako zmierniť stuhnutosť. Zároveň vám môže odporučiť aj cvičenia na zníženie spasticity pod dohľadom fyzioterapeutov.

Chôdza a rovnováha

Problémy s chôdzou sú pri SM pomerne časté.

Môžu zahŕňať:

Ako si poradiť s problémami pri chôdzi?

Cvičenie, fyzioterapia, pomôcky pri chôdzi a v niektorých prípadoch môže pomôcť aj prehodnotenie Vašej doterajšej liečby. Je potrebné, aby boli problémy s chôdzou každého pacienta vyšetrené individuálne.

Močový mechúr a tráviaci systém

Niektoré lézie SM môžu zablokovať alebo oneskoriť nervové prenosy, ktoré kontrolujú močový mechúr. To môže spôsobiť problémy s močením. Problémy s močovým mechúrom sa vyskytujú asi u 80% ľudí so SM.

Symptómy problémov močového mechúra môžu zahŕňať:

Najčastejší problém močového mechúra sa nazýva "spastický" močový mechúr. To je, keď močový mechúr nie je schopný udržať normálne množstvo moču alebo nie je vyprázdnený správne. Týmto môže zostať moč v močovom mechúre a spôsobiť infekciu.

Zápcha je ďalším problémom u ľudí so SM. Zápcha môže byť spôsobená aj príliš malým príjmom tekutín alebo spomalením peristaltiky vášho črevného traktu. Niektoré liečebné postupy používané na zvládanie príznakov súvisiacich s problémami močového mechúra môžu taktiež spôsobovať zápchu.

Ako si poradiť s črevnými a močovými problémami?

Jeden spôsob, ako si poradiť s problémami súvisiacimi s močovým mechúrom, je zmeniť príjem tekutín (napr. obmedzte príjem tekutín niekoľko hodín pred spaním, nepožívajte nápoje obsahujúce kofeín). Váš lekár vám môže taktiež predpísať lieky. Je dôležité, aby ste boli vyšetrený a s liečbou sa začalo čo najskôr, aby sa predišlo komplikáciám, akou sú napríklad infekcie močových ciest.

Niekoľko tipov, ktoré Vám pomôžu poradiť si s črevnými problémami alebo problémami s močovým mechúrom:

Príležitostne môže byť potrebná konzultácia s gastroenterológom. Gastroenterológ je lekár, ktorý sa špecializuje na liečbu porúch tráviaceho ústrojenstva.

Zrak

Problémy so zrakom nie sú u ľudí so SM nezvyčajné. Len ojedinele sa skončia úplnou slepotou.

Optická neuritída

Optická neuritída je zápal očného nervu. Je to nerv, ktorý prenáša svetelné a zrakové obrazy z oka do mozgu. Často je to prvý príznak SM. Približne polovica ľudí so SM môže mať najmenej jednu epizódu zápalu očného nervu. Optická neuritída môže viesť k rozmazanému alebo zošednutému videniu, zriedkavo k oslepnutiu jedného oka.

Nystagmus

Ide o nekontrolované horizontálne alebo vertikálne pohyby očí, ktoré sú ďalším bežným symptómom SM. Nystagmus môže byť mierny, ku ktorému dochádza len v prípade, ak sa osoba pozerá do strany. Niekedy však môže byť natoľko závažný, že môže poškodiť zrak.

Dvojité videnie (diplopia)

Dvojité videnie nastáva vtedy, keď je poškodená inervácia okohybných svalov, čo vedie k poruchám koordinácie a zníženiu sily očných svalov. Dvojité videnie sa môže zväčšovať s únavou očí.

Ako si poradiť pri problémoch zraku?

Problémy so zrakom sú zvyčajne prechodného charakteru. Pacienti sa zvyknú zotaviť. Liečba kortikosteroidmi môže byť účinná pri optickej neuritíde a nystagme. Pravidelný odpočinok očí počas celého dňa a/alebo nosenie pásky cez oči môže byť pri dvojitom videní užitočné. Ak sa objavia problémy so zrakom, porozprávajte sa o nich so svojím neurológom.

Pamäť

Poruchy pamäti sú častým príznakom SM. Môžu sa objaviť kedykoľvek v priebehu SM. Aj v prípade, že nie sú prítomné fyzické príznaky ochorenia, môže dôjsť k poruche alebo strate pamäti. Niektoré príklady straty pamäti sú:

Dôkazy naznačujú, že problémy s pamäťou sa objavujú vtedy, keď je v rôznych oblastiach mozgu prítomných viacero lézií. Môžu byť aj výsledkom poruchy prenosu nervových impulzov, ktoré sú zodpovedné za schopnosť pamätať si.

Existujú 2 typy straty pamäti:

  1. Nedávna pamäť: novozískané informácie ako mená ľudí, ktorých ste práve stretli. Zahŕňa taktiež veci, ktoré sa snažíte zapamätať do budúcna ako telefónne čísla alebo kedy užiť lieky. Nedávna pamäť je pri SM postihnutá najčastejšie.
  2. Staropamäť: informácie alebo zručnosti, ktoré ste sa naučili už dávno (napr. bicyklovanie). Tento typ straty pamäte nie je príliš častý pri SM.
Ako si poradiť pri strate pamäti?

Ak si myslíte, že trpíte stratou pamäti, tak sa o tom porozprávajte s vaším lekárom. Existujú metódy, pomocou ktorých to váš lekár potvrdí alebo vylúči.

Jednou z bežných možností sú pamäťové cvičenia. To znamená, že pomocou pamäťových cvičení napomáhame "opätovnému vzdelávaniu mozgu."

Existujú rôzne techniky, ktoré môžete vyskúšať pre lepšie pamätanie si:

Sexuálne problémy

Sexuálne problémy sú častým prejavom u ľudí so SM. To preto, že sexuálne vzrušenie začína v centrálnom nervovom systéme, ktorý SM postihuje. Ak SM poškodí nervové dráhy vedúce do pohlavných orgánov, sexuálne odozvy, vrátane vzrušenia a orgazmu, môžu byť priamo postihnuté. Sexuálne problémy môžu vyplývať aj zo symptómov SM, akými sú únava alebo spasticita. Psychologické faktory a zmeny nálady môžu taktiež zohrávať úlohu pri sexuálnych funkciách.

Sexualita je dôležitou súčasťou života. Ak máte sexuálne problémy, neignorujte ich, prosím. Porozprávajte sa s vaším neurológom.

U žien symptómy zahŕňajú:

U mužov symptómy zahŕňajú:

Ako si poradiť pri sexuálnych problémoch?

Kľúčom k zdravému sexuálnemu životu v akomkoľvek vzťahu je komunikácia. Porozprávajte sa so svojím partnerom, rovnako ako aj so svojím lekárom. Skúmaním možností a vyžadovaním informácií si môžete zachovať uspokojujúci sexuálny život.

Muži by sa mali porozprávať so svojím lekárom o možnostiach využitia liekov, injekčnej terapie, penisových čapíkoch, vákuových zariadeniach, ktoré zvyšujú prietok krvi v penise.

Ženy sa môžu zbaviť vaginálnej suchosti pomocou voľne predajných lubrikačných gélov.

Páry môžu ťažiť aj z rôznych druhov sexuálnej stimulácie. Národné združenie pre sklerózu multiplex v USA navrhuje napríklad použitie vibrátora ako pomôcky na prekonanie zníženej citlivosti.

Bolesť

Viac ako polovica ľudí so SM pociťuje bolesť ako problém. Zdá sa, že bolesť vyplýva zo "skratov" v dráhach, ktoré prenášajú zmyslové impulzy medzi mozgom a miechou. Bolesť nie je indikátorom priebehu SM.

Bolesť môžeme rozdeliť do 2 kategórií: akútna a chronická.

Akútna bolesť Trigeminálna neuralgia (neuralgia trojklaného nervu)

Trigeminálna neuralgia je bodavá bolesť v tvári. Môže sa objaviť ako prvotný príznak SM. Je možné si ju pomýliť s bolesťou zubov.

L'hermittov príznak

L'hermittov príznak je krátky, bodavý pocit bolesti podobný elektrickému „kopnutiu“ v oblasti trupu alebo na končatinách. Je možné ho privodiť ohnutím krku dopredu.

Chronická bolesť Pálivá, bolestivá, pichajúca alebo "špendlíky a ihličky" Spastická bolesť

Spastická bolesť sa môže prejavovať ako zvieranie alebo bolesti v kĺboch a svalové kŕče.

Chrbtová a iná muskuloskeletálna bolesť

Chrbtová a iná muskuloskeletálna bolesť najmä v dolnej časti chrbta môže mať veľa príčin. Medzi príčiny možu patriť:

Ako si poradiť s bolesťou?

Nevyhnutné je určenie presného zdroja bolesti. Bolesť nemusíte trpieť. Existuje celý rad liekov, ktoré vám môžu pomôcť tlmiť alebo úplne eliminovať bolesť. Pre viac informácií o liečbe bolesti sa porozprávajte s vaším neurológom.

Nemedikamentózna liečba bolesti môže zahŕňať cvičenie, teplo/chlad, masáže, ultrazvuk, fyzioterapiu, meditáciu a podobné techniky.

Depresia alebo výkyvy nálad

Depresia je rozšírený problém vyskytujúci sa nielen u ľudí, ktorí majú SM. Je dôležité si uvedomiť, že depresia je vo všeobecnosti používaný termín, ktorý sa netýka len ľudí so SM. Termín depresia sa často používa na popísanie celého radu emócií - od cítenia sa na dne počas niekoľkých hodín až po klinickú depresiu, ktorá môže trvať mesiace. Ľudia so SM, ako aj ich priatelia a rodina, musia vedieť, že depresia v akejkoľvek forme je bežná pri SM.

Stále nie je plne objasnená podstata depresie pri SM, ale v posledných rokoch sme sa o nej veľa dozvedeli:

Je dôležité uvedomiť si rozdiely medzi miernou, každodennou "depresiou", smútkom a klinickou depresiou. Klinická depresia je závažný stav, ktorý môže trvať 2 týždne, ale aj niekoľko mesiacov,či rokov.

Príznaky závažných depresívnych epizód:

Ako si poradiť s depresiou

Depresiu môže diagnostikovať neurológ alebo psychiater, ktorý môže toto ochorenie liečiť a predísť tak ešte hlbšej depresii, ktorá sa lieči ťažšie. Bude možno nutné vyskúšať rôzne lieky a rôzne dávkovanie, kým sa nájde účinný liek alebo kombinácia liekov. Ak máte podozrenie, že trpíte depresiou, poraďte sa so svojím lekárom. Poskytne vám pomoc, ktorú potrebujete.

Boj s teplom

Tipy, ako poraziť teplo

Počas horúcich letných mesiacov hľadáme spôsoby, ako sa schladiť, no vyhýbanie sa teplu je obzvlášť dôležité pre ľudí so sklerózou multiplex. Mnoho ľudí so SM sami na sebe pozoruje, že ich príznaky sa s teplom ešte zhoršujú. Preto by pacienti mali obzvlášť dbať na to, aby im nebolo príliš teplo.

Uvádzame jednoduché tipy, ako môžete poraziť teplo:

Naše tipy slúžia len pre vašu inšpiráciu a môžu, no nemusia byť pre vás vhodné. O všetkom, čo sa týka vašej liečby SM, sa poraďte s vaším lekárom.

Späť na články

Poradňa sklerózy multiplex

Do poradne