Komplexne o
skleróze multiplex

Komplexné informácie o príčinách vzniku ochorenia, diagnostike, prognóze a terapii sklerózy multiplex

Typy sklerózy multiplex

Existuje niekoľko typov SM.

Relaps-remitujúca SM

Približne 85% ľudí so SM sú diagnostikovaní typom SM, ktorá sa nazýva relaps-remitujúca SM (RRSM). Pri tomto type SM majú ľudia jasne definované obdobia, kedy sa ochorenie zhorší. Tieto obdobia sa nazývajú relapsy. Váš lekár im môže hovoriť aj "ataky" alebo "záchvaty".

K relapsu dochádza vtedy, ak sa staré príznaky zhoršia alebo sa objavia nové. Príznak sa nazýva relapsom vtedy, ak trvá dlhšie ako 24 hodín, je bez horúčky a nejakým spôsobom Vás obmedzuje. Relapsy sa môžu objaviť kedykoľvek, obvykle bez varovania a môžu byť mierne až ťažké. Pri RRSM sú relapsy nasledované dlhými alebo krátkymi obdobiami, kedy príznaky úplne alebo čiastočne vymiznú. To sa nazýva remisia.


V RRSM sú relapsy nasledované obdobiami remisie. V priebehu času sa postihnutie stupňuje.

Postupom času môže RRSM prejsť do ďalšej formy SM, ktorou je sekundárna progresívna SM.

Sekundárne progresívna SM

Pri SPSM sa príznaky a trvalé postihnutie postupne zhoršujú. Výrazné ataky sú menej časté a obdobia remisie sú kratšie.


Pri SPSM sa príznaky a postihnutia postupne zhoršujú. Relapsy a remisie sú menej výrazné a časté.

Váš lekár nedokáže predvídať, kedy a ako bude u vás pokračovať vývoj SM. Dobrou správou je, že ochorenie modifikujúca liečba môže rozvoj SPSM oddialiť.

Menej časté formy SM

Primárna progresívna SM – tento typ SM prebieha bez striedania sa záchvatov (relapsov) a období, kedy príznaky vymiznú (remisií). Ide tu o pozvoľné a postupné zhoršovanie príznakov. Postihuje približne 10% pacientov.

Relabujúca-progresívna SM – záchvaty (relapsy) striedajú obdobia, kedy sú príznaky SM miernejšie, ale naďalej sa postupne zhoršujú. Postihuje približne 3% pacientov.

Späť na články

Poradňa sklerózy multiplex

Do poradne