Centrá SM

Zoznam centier a lekárov

Zoznam centier SM

UNB Nemocnica Staré Mesto

Mickiewiczova 13
813 69 Bratislava

Viac informácií

UNB Nemocnica akad. L.Dérera

Limbová 5
833 05 Bratislava

Viac informácií

UNB Nemocnica Ružinov

Ružinovská 6
826 06 Bratislava

Viac informácií

Národný ústav detských chorôb (Detská fakultná nemocnica)

Limbová 1
833 40 Bratislava

Viac informácií

Fakultná nemocnica Nitra

Špitálska 6
950 01 Nitra

Viac informácií

Fakultná nemocnica Trnava

A. Žarnova 11
917 01 Trnava

Viac informácií

Fakultná nemocnica Trenčín

Legionárska 28
911 71 Trenčín

Viac informácií

Nemocnica sv. Michala

Satinského 1/I.
811 08 Bratislava

Viac informácií

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica

Nám. Slobodu 1
975 17 Banská Bystrica

Viac informácií

Martinská fakultná nemocnica

Kollárova 2
036 59 Martin

Viac informácií

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok

Gen. Miloša Vesela 21
034 26 Ružomberok

Viac informácií

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Trieda SNP 1
041 66 Košice

Viac informácií

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov

Hollého 14
080 01 Prešov

Viac informácií