UNB Nemocnica akad. L.Dérera

Adresa:

Limbová 5
833 05 Bratislava

Kontakty:

Tel.:

E-mail:

Web:

Lekári:

MUDr. Darina Slezáková, PhD.

II. Neurologická klinika LFUK a UNB, Centrum pre liečbu sclerosis multiplex


Adresa: Limbová 5, Bratislava 833 05

Tel.: 02/59 54 24 22

E-mail:

Web:

Doplňujúce informácie:

Ordinačné hodiny:

Ďeň Od Do Prestávka
Pondelok 09:00 15:00 -
Utorok 09:00 15:00 -
Streda 09:00 15:00 -
Štvrtok 09:00 15:00 -
Piatok 09:00 15:00 -

MUDr. Martin Karlík, PhD.

II. Neurologická klinika LF UK a UNB, Centrum pre liečbu sclerosis multiplex


Adresa: Limbová 5, Bratislava 833 05

Tel.: 02/59 54 24 22

E-mail:

Web:

Doplňujúce informácie:

Ordinačné hodiny:

Ďeň Od Do Prestávka
Pondelok 09:00 12:00 -
Utorok -
Streda 09:00 12:00 -
Štvrtok -
Piatok -

MUDr. Iveta Lisá, PhD.

II. Neurologická klinika LF UK a UNB, Centrum pre liečbu sclerosis multiplex


Adresa: Limbová 5, Bratislava 833 05

Tel.: 02/59 54 24 22

E-mail:

Web:

Doplňujúce informácie:

Ordinačné hodiny:

Ďeň Od Do Prestávka
Pondelok -
Utorok 09:00 12:00 -
Streda 13:00 15:30 -
Štvrtok -
Piatok -
Späť

Poradňa sklerózy multiplex

Do poradne