Komplexne o
skleróze multiplex

Komplexné informácie o príčinách vzniku ochorenia, diagnostike, prognóze a terapii sklerózy multiplex

O skleróze multiplex

Viac informácií nájdete tu:

Poradňa sklerózy multiplex

Do poradne

Aktuality

Rozhovor s prezidentkou SZSM p.J.Fajnorovou

Archív RTVS - https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11436/1270119

Ďalej

Krok s SM a Svetový deň SM

Ďalej
Všetky aktuality

Centrá SM

Zoznam centier a lekárov

Zobraziť centrá

Životný štýl

Psychohygiena

Psychohygiena je súbor preventívnych opatrení na udržanie duševného zdravia, dotýka sa viacerých oblastí života človeka, nakoľko aj zdravie človeka je nielen optimálny stav po fyzickej, ale aj po psychickej stránke.

Kognitívne poruchy pri sclerosis mulitplex

Poruchy kognitívnych funkcií pri sclerosis multiplex nie sú ojedinelé. Klinické prejavy v počiatočných štádiách kognitívnej poruchy je možné ľahko prehliadnuť. Pacienti so sclerosis multiplex obvykle sami neuvádzajú, že majú zhoršenú pamäť resp. ľahšie zabúdajú alebo im to pomalšie myslí...

Skleróza multiplex a depresia

Najnovšie štúdie ukazujú, že výskyt depresií v posledných rokoch celkovo pribúda, pričom sú častejšie postihované mladšie vekové skupiny. A ako je to u pacientov so sklerózou multiplex? Viac sa dočítate v článku.